• Cartoning Box Machine

    Máy đóng hộp

    Đặc điểm kỹ thuật của Máy đóng hộp này Nó được sử dụng rộng rãi cho các loại bao bì khác nhau bao gồm dược phẩm, thực phẩm, công nghiệp mỹ phẩm, giấy gấp hoàn thiện tự động như đặc điểm kỹ thuật, hộp hộp mở, vỉ đựng thức ăn